Các tạp chí khoa học thư viện có trên Academic One File

Dưới đây là danh mục tạp chí có trên CSDL Academic One File cua Thomson Gale. Những ai quan tâm có thể tìm đến những thư viện có mua quyền sử dụng CSDL này.

LIBRARY JOURNALS INDEXED IN THOMSON GALE’S ACADEMIC ONE FILE DATABASE

 

Library and Information Science Research

Magazine/Journal

·             ISSN: 0740-8188

·             Publisher: Elsevier B.V.

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Mar 1, 2007 – Current

Library Bookwatch

Newsletter

·             Publisher: Midwest Book Review

·             Issues/Year: 12

·             Audience: Trade

·             Publication Format Newsletter

·             Index coverage: Aug 1, 2004 – Jul 1, 2006

·             Full-text coverage: Aug 1, 2004 – Jul 1, 2006

Library Computing

Magazine/Journal

·             ISSN: 0742-5759

·             Publisher: Sage Publications, Inc.

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Mar 1, 1999 – Dec 1, 1999

Library Hi Tech

Magazine/Journal

·             ISSN: 0737-8831

·             Publisher: Pierian Press Inc.

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Professional, Trade

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jan 1, 1983 – Current

Library Journal

Magazine/Journal

·             ISSN: 0363-0277

·             Publisher: Reed Business Information, Inc. (US)

·             Issues/Year: 21

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Jan 1, 1977 – Current

·             Full-text coverage: Jan 1, 1997 – Current

Library Media Connection

Magazine/Journal

·             ISSN: 1542-4715

·             Publisher: Linworth Publishing, Inc.

·             Issues/Year: 5

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Jan 1, 2003 – Current

Library Philosophy and Practice

Magazine/Journal

·             ISSN: 1522-0222

·             Publisher: University of Idaho Library

·             Issues/Year: 12

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Mar 22, 2000 – Current

·             Full-text coverage: Mar 22, 2000 – Current

Library Quarterly

Magazine/Journal

·             ISSN: 0024-2519

·             Publisher: University of Chicago Press

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jan 1, 1978 – Current

Library Resources & Technical Services

Magazine/Journal

·             ISSN: 0024-2527

·             Publisher: American Library Association

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Trade

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Apr 1, 2000 – Current

·             Full-text coverage: Apr 1, 2000 – Current

Library Review

Magazine/Journal

·             ISSN: 0024-2535

·             Publisher: Emerald Group Publishing, Ltd.

·             Issues/Year: 8

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jan 1, 2005 – Current

Library Software Review

Magazine/Journal

·             ISSN: 0742-5759

·             Publisher: Sage Publications, Inc.

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: May 1, 1988 – Dec 1, 1998

·             Full-text coverage: May 1, 1988 – Dec 1, 1998

Library Technology Reports

Magazine/Journal

·             ISSN: 0024-2586

·             Publisher: American Library Association

·             Issues/Year: 6

·             Audience: Academic, Professional

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jan 1, 1978 – Current

·             Full-text coverage: Jul 1, 1992 – Current

Library Trends

Magazine/Journal

·             ISSN: 0024-2594

·             Publisher: University of Illinois at Urbana-Champaign

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Academic, Professional

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jun 22, 1978 – Current

·             Full-text coverage: Jun 22, 1992 – Current

Australian Library Journal

Magazine/Journal

·             ISSN: 0004-9670

·             Publisher: Australian Library and Information Association

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Academic, Professional

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Feb 1, 1997 – Current

·             Full-text coverage: Feb 1, 2000 – Current

Canadian Library Journal

Magazine/Journal

·             ISSN: 0008-4352

·             Publisher: Canadian Library Association

·             Issues/Year: 6

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Feb 1, 1988 – Oct 1, 1992

Electronic Library

Magazine/Journal

·             ISSN: 0264-0473

·             Publisher: Information Today, Inc.

·             Issues/Year: 6

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jan 1, 1984 – Current

Huntington Library Quarterly

Magazine/Journal

·             ISSN: 0018-7895

·             Publisher: Henry E. Huntington Library and Art Gallery

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jan 1, 1989 – Current

Law Library Journal

Magazine/Journal

·             ISSN: 0023-9283

·             Publisher: American Association of Law Libraries

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jan 1, 1980 – Current

National Library Bulletin

Newsletter

·             ISSN: 1492-4668

·             Publisher: National Library of Canada, Marketing and Publishing Services

·             Issues/Year: 10

·             Audience: Trade

·             Publication Format Newsletter

·             Index coverage: Jul 1, 2000 – Current

National Library News

Magazine/Journal

·             ISSN: 0027-9633

·             Publisher: National Library of Canada, Marketing and Publishing Services

·             Issues/Year: 10

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Jan 1, 1988 – Jun 1, 2000

National Library of Australia Gateways

Magazine/Journal

·             ISSN: 1039-3498

·             Publisher: National Library of Australia

·             Issues/Year: 6

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Feb 1, 2006 – Current

·             Full-text coverage: Feb 1, 2006 – Current

School Library Journal

Magazine/Journal

·             ISSN: 0362-8930

·             Publisher: Reed Business Information, Inc. (US)

·             Issues/Year: 12

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Jan 1, 1977 – Current

·             Full-text coverage: Mar 1, 2000 – Current

Wilson Library Bulletin

Magazine/Journal

·             ISSN: 0043-5651

·             Publisher: H.W. Wilson Co.

·             Issues/Year: 10

·             Audience: Professional

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Jan 1, 1965 – Jun 1, 1995

·             Full-text coverage: Mar 1, 1995 – Mar 1, 1995

Academic and Library Computing

Magazine/Journal

·             ISSN: 1055-4769

·             Publisher: Int Media Group, Inc.

·             Issues/Year: 10

·             Audience: Academic, Trade

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Apr 1, 1991 – May 1, 1992

·             Full-text coverage: Apr 1, 1991 – May 1, 1992

Canadian Law Library Review

Magazine/Journal

·             Publisher: Canadian Association of Law Libraries (Canada)

·             Issues/Year: 5

·             Audience: Academic, Professional

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Mar 22, 2004 – Current

Journal of Library Administration

Magazine/Journal

·             ISSN: 0193-0826

·             Publisher: Haworth Press, Inc.

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Academic, Trade

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Jun 22, 1984 – Current

Young Adult Library Services

Magazine/Journal

·             ISSN: 1541-4302

·             Publisher: American Library Association

·             Issues/Year: 2

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal

·             Index coverage: Jun 22, 2007 – Current

·             Full-text coverage: Jun 22, 2007 – Current

International Information and Library Review

Magazine/Journal

·             ISSN: 1057-2317

·             Publisher: Elsevier B.V.

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: Mar 1, 2007 – Current

Canadian Journal of Information and Library Science

Magazine/Journal

·             ISSN: 1195-096X

·             Publisher: University of Toronto Press

·             Issues/Year: 4

·             Audience: Academic

·             Publication Format Magazine/Journal , Refereed

·             Index coverage: May 1, 1988 – Current

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: